Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 mei 2014

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Mededelingen
7
Benoemingen: commissieleden, voorzitter en leden Rekenkamercommissie, leden en plaatsvervangende leden Auditcommissie (14 GR 005)
8
Rol MEER Welzijn Wijchen bij transitie AWBZ (14 IZ 005)
9
Project De Huiskamer / Verduurzaming zuidgevel 't Mozaïek (14 IZ 010)
10
Stemmingen
11
Naamgeving en nummering (adressen) (14 AZ 012)
12
Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen (14 IZ 006)
13
Vaststelling bestemmingsplan Geitweg 4 (14 RZ 005)
14
Realisatie van een woonhuis op het perceel naast Eindsestraat 20a te Balgoij (14 RZ 009)
15
Realisatie tandheelkundig praktijk op het perceel 't Slotje ongenummerd te Wijchen (14 RZ 010)
16
Sluiting