Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad RTG Druten - 13 juni 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:35
Voorzitter: M. Enkur
Bundel:
pdf Agendabundel (7.7MB)

1 19:30
Opening en mededelingen
2 19:35
Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Druten
3 20:05
Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen
4 20:35
Perspectiefnota 2019
5 21:35
Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 (Druten)
6 22:20
Mededelingen en Technische vragen
7 22:30
Sluiting