Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 7 juli 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 16:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: Raadsvergadering over jaarrekening en perspectiefnota
Bundel:
pdf Agendabundel (23.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Inspreken burgers
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5
83812 Benoemen commissielid
6.a
75015 Beslisnota Programmarekening 2021 Wijchen
6.b
81581 Beslisnota Zienswijze WDW 2022 voor de Gemeenteraad Wijchen
6.c
81972 Beslisnota Perspectiefnota 2022 Wijchen
6.c.1
81972 Amendement GL Uitgangspunt toevoegen perspectiefnota (ingetrokken)
6.c.2
81972 Motie 1 - CDA raadsbreed Evenementen Groene Heuvels ook Wijchense aangelegenheid
6.c.3
81972 Motie 2 - CDA K8W VVD D66 Samen haalbare plannen maken over stikstofreductie
6.c.4
81972 Motie 3 - D66 PvdA Coronacompensatie alsnog naar kleine ondernemers (ingetrokken)
6.c.5
81972 Motie 4 - D66 GL Inwoners laagdrempelig betrekken
6.c.6
81972 Motie 5 - D66 GL PvdA Gelijke kansen voor alle kinderen (ingetrokken)
6.c.7
81972 Motie 6 - D66 Inzicht in eigen afval (ingetrokken)
6.c.8
81972 Motie 7 - D66 PvdA Subsidie klimaatadaptatie (ingetrokken)
6.c.9
81972 Motie 8 - D66 PvdA Tegemoetkoming elektrische kookvoorziening (ingetrokken)
6.c.10
81972 Motie 9 - GL Bestrijding toenemende (energie)armoede (ingetrokken)
6.c.11
81972 Motie 10 - GL D66 PvdA Lancering operatie Steenbreek (ingetrokken)
6.c.12
81972 Motie 11 - GL PvdA Evaluatie integraal plan WDW
6.c.13
81972 Motie 12 - GL PvdA Financiële ondersteuning Marikenhuis (gewijzigde tekst)
6.c.14
81972 Motie 13 - K8W CDA D66 PvdA VVD Zorg-voor-elkaar-woningen
6.c.15
81972 Motie 14 - PvdA GL D66 Meer inzicht in hondenbelasting
6.c.16
81972 Motie 15 - PvdA GL D66 Tegengaan niet-gebruik
6.c.17
81972 Motie 16 - VVD CDA K8W MIRT-verkenning A50 (Gewijzigde tekst)
6.c.18
81972 Motie 17 - WL Eén directeur voor de WDW (ingetrokken)
6.c.19
81972 Motie 18 - WL Elektrisch vervoer voor hulpbehoevende inwoners door vrijwilligers (ingetrokken)
6.c.20
81972 Motie 19 - WL Onderzoek wenselijkheid extra juridische formatie-uitbreiding Sociaal Wijkteam (ingetrokken)
7
Stemmingen
7.a
75015 Beslisnota Programmarekening Wijchen 2021
7.b
81581 Beslisnota Zienswijze gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen
7.c
81972 Beslisnota Perspectiefnota Wijchen 2022
7.d
83858 Benoemen vertegenwoordigers in Algemeen Besturen van Gemeenschappelijke Regelingen, commissies en vennootschappen
8
Sluiting