Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 5 juli 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
2
Inspreken burgers
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5.a
18 7 18110 Jaarrekening 2017
Voorstel van orde: 12,5 minuten per fractie
- Antwoord college: 30 minuten
- Tweede termijn raad
- Antwoord college
- Stemmingen over eventueel ingediende amendementen, de jaarrekening en eventueel ingediende moties
(tussentijdse schorsingen voor overleg zijn mogelijk)
5.b
18 2 18719 Kaderbrief 2019
5.c
Amendement en moties
6
18 9 18108-2 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 (MPG) (hamerstuk)
7
18 1 17251 Meicirculaire 2018
8
Sluiting