Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 december 2014

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Mededelingen
7
Moties vreemd aan de orde van de dag
8
Criteria Innovatiefonds (14 IZ 050)
9
Herbenoeming ombudsman (14 AZ 068)
10
Algemene Plaatselijke verordening (14 AZ 072)
11
Bezwaar SKK tegen vaststelling subsidie combinatiefuncties 2011 (14 IZ 039)
12
Motie Burgemeester Tynaarlo naar Urnenrijk
13
Stemmingen
14
Budgetovereenkomst MEER Welzijn 2015 (14 AZ 070)
15
Vaststellen belasting- en Legesverordening 2015 (14 AZ 083)
pdf 14 AZ 083 a Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, beslisnota.pdf (121KB)
pdf 14 AZ 083 b Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-1 verordening Onroerende zaakbelastingen 2015.pdf (120KB)
pdf 14 AZ 083 c Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-2 Verordening rioolheffing 2015 Wijchen def.pdf (62KB)
pdf 14 AZ 083 d Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-3 Verordening reinigingsheffingen 2015 Wijchen def.pdf (156KB)
pdf 14 AZ 083 e Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-4 Verordening hondenbelasting 2015 Wijchen def.pdf (61KB)
pdf 14 AZ 083 f Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-5 Verordening toeristenbelasting 2015 Wijchen def.pdf (77KB)
pdf 14 AZ 083 g Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-6a Verordening reclamebelasting 2015 Wijchen def.pdf (152KB)
pdf 14 AZ 083 h Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-6b Bijlage Gebiedsafbakening reclamebelasting.pdf (493KB)
pdf 14 AZ 083 i Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-7a Verordening leges 2015 Wijchen def.pdf (62KB)
pdf 14 AZ 083 j Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-7b Totaal Leges tarieventabel 2015 def.pdf (539KB)
pdf 14 AZ 083 k Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-7c Leges 2015 Bouwkostentabel.pdf (2.8MB)
pdf 14 AZ 083 l Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-8 Verordening marktgelden 2015 Wijchen def.pdf (63KB)
pdf 14 AZ 083 m Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 1-9 Verordening precariobelasting 2015 Wijchen def.pdf (110KB)
pdf 14 AZ 083 n Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 2 Totaal Leges tarieventabel 2015-2014 def.pdf (802KB)
pdf 14 AZ 083 o Vaststellen belasting- en legesverordening 2015, bijlage 3 Voorbeeldaanslagen huishoudens 2015.pdf (58KB)
pdf 14 AZ 083 p Bijlagen.pdf (6.2MB)
16
Realisatie startheuvel Wycross op perceel Sint Jorispad 46 te Wijchen (14 RZ 038)
17
Bestemmingsplan Klapstraat (Elsthof) (14 RZ 040)
18
Visie bibliotheekwerk 2015-2019 en subsidie 2015 (14 IZ 046)
19
Subsidie peuterspeelzalen en VVE 2015 (14 IZ 047)
20
Grex plan Beuningsesteeg (14 AZ 059)
21
De komeet, samenwerking passende opvang en passend onderwijs voor het jonge kind in Wijchen (14 AZ 064)
22
Notitie financieel beleid transitie Jeugd (14 AZ 065)
24
Begroting GGD 2015 (14 AZ 069)
25
Evaluatie delegatie (14 AZ 073)
26
Aanpassing algemene subsidieverordening ten behoeve van het innovatiefonds (14 AZ 079)
27
Liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Logopedische Dienst Maas en Waal’ (14 AZ 077)
28
Verordening fractieondersteuning (14 GR 011)
29
Sluiting