Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad RTG Druten - 29 oktober 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Enkür, Mustafa
Toelichting: In verband met de maatregelen van het RIVM is er slechts beperkt ruimte in de raadzaal voor publiek en alleen met aanmelding. Wij adviseren de vergadering thuis te volgen, de vergadering wordt live uitgezonden.
Bundel:
pdf Agendabundel (29.5MB)

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen advieslijst RTG d.d. 10 september 2020
3
Financiële verordening Druten 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020
4
Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ
5
Begroting 2021-2024
6
Versterking regionale samenwerking Regio Arnhem Nijmegen
7
Regionale Agenda Groene Metropool-regio Arnhem-Nijmegen
8
Wensen en Bedenkingen Deelname werkgeversvereniging VRGZ
9
Mededelingen
10
Sluiting