Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 november 2014

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: Verheijen, Hans
Toelichting: Raadsvergadering begroting.

1
Opening en inspreken burgers
2
Vaststellen agenda
3
Behandeling begroting 2015 (14 AZ 060)
- eerste termijn van de raad (spreektijd 10 minuten per fractie)
- volgorde van spreken: te bepalen door loting
4
Schorsing (maaltijd)
5
Schorsing voor collegeberaad (20 minuten)
6
Eerste termijn college (spreektijd 10 minuten per portefeuillehouder)
7
Schorsing voor fractieberaad (30 minuten)
8
Tweede termijn van de raad en tevens een bespreking van eventueel ingediende amendementen
- richtlijn spreektijd is ongeveer 10 minuten per fractie; interrupties zijn welkom
- bij de toekenning van de spreektijd wordt de omgekeerde volgorde van de eerste termijn gehanteerd
9
Mogelijkheid van dupliek van het college (7,5 minuten per portefeuillehouder)
10
Stemmingen over (1) ingediende amendementen, (2) Begroting 2014 (14 AZ 060), (3) ingediende moties
11
Amendementen en moties (met besluit)
12
Beslisnota Septembercirculaire (14 AZ 075)
13
Sluiting vergadering