Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 8 juli 2021

Locatie: Zaal Verploegen
Aanvang: 16:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: De raadsvergadering is te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=kGNUY0seFoY (deel 1 van de vergadering) en via https://www.youtube.com/watch?v=dHYtv9cPcic (deel 2).

Insprekers kunnen zich tot woensdag 7 juli 12.00 uur aanmelden bij de griffie: griffie@wijchen.nl
Algemene documenten:

1
Opening
2
Inspreken burgers
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5
Behandeling Jaarrekening Wijchen 2020 en Perspectiefnota Wijchen 2021
Voorstel van orde: 10 minuten per fractie
- Antwoord college: 30 minuten
- Tweede termijn raad
- Antwoord college
(tussentijdse schorsingen voor overleg zijn mogelijk)
5.a
60718 Jaarrekening Wijchen 2020
5.b
61958 Perspectiefnota 2021 Wijchen
5.b.1
Amendementen en moties
5.c
Achtergronddocument:
5.c.1
60202 informatienota Verlenging pilot straatcoaches Wijchen
6
Stemmen
Jaarrekening Wijchen 2020:
- eventueel ingediende amendementen,
- eventueel ingediende moties
- de jaarrekening Wijchen 2020.
Perspectiefnota:
- eventueel ingediende amendementen,
- eventueel ingediende moties
- Perspectiefnota.
7
Sluiting