Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 oktober 2018

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering:
3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
12 minuten per fractie (1e termijn) en 45 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 27 september 2018
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5l) worden niet inhoudelijk behandeld.
5.a
18 1 22110 Bestuurlijke reactie Wijchen inzake regioproces Meanderende Maas
5.b
18 1 21682 Antwoord op schriftelijke vragen VVD over kleinschalige particuliere initiatieven
5.c
18 2 21012 Antwoord op beleid aanlijnen van honden
5.d
18 2 16235 Beantwoording vragen motie blokhutten - 15 maart 2018
5.e
18 3 21397 Antwoord op Vraag Over zonnepanelen en OZB van de fractie VVD Wijchen
5.f
18 4 21543 Antwoord op schriftelijke vragen CDA over subsidieaanvraag amateursportclubs
5.g
18 5 20272 Begroting 2019-2022 2D's (Wmo en Jeugd)
5.h
18 6 21520 Antwoord op Vragen over onderhoud faunavoorzieningen van de fractie PVDA Wijchen
5.i
18 7 21868 Programmarapportage Augustus 2018
5.j
18 7 5410 Project evaluatie Verbouwing Rabobankkantoor
5.k
18 7B 21909 Stand van zaken moties, amendementen en toezeggingen derde kwartaal 2018
5.l
18 7B 21583 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie Wijchen lokaal over losloopbeleid Loonsewaard
6
Mededelingen
Terugmelding uit Agendacommissie MGR
7
18 4 5181 Haalbaarheidsonderzoek renovatie kasteel Wijchen - bespreken -
7.a
Amendementen en motie
8
18 1 440 Samen naar een duurzaam Wijchen (Energieplan op hoofdlijnen) - bespreken -
8.a
Amendementen en moties
9
18 3 20777 Evaluatie Kindregeling Wijchen 2017 - bespreken -
9.a
Amendementen en moties
10
18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis - bespreken -
10.a
Amendement
11
Stemmingen
11.a
18 1 9949 Bestemmingsplan voor splitsing woning Houtsestraat 2, Balgoij
11.b
18 1 20669 Wijziging verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen
11.c
18 4 15684 Revenuen Legaat van Cooth 2019
11.d
18 4 18784 Subsidieverlening 2019 Museum Kasteel Wijchen
11.e
18 4 19972 Budgetsubsidie 2019 De Bibliotheek Wijchen
11.f
18 7A 21282 Beëindigen Pilot “Anders vergaderen”; invoeren vergadersysteem
11.g
18 7A 22283 Instellen werkgroep Inwonersparticipatie
11.h
18 2 22096 Het bekrachtigen van geheimhouding op het boekwerk 'reserves en voorzieningen begroting 2019'
11.i
18 1 19936 Het bekrachtigen van geheimhouding op de bijlage 'financiele ondergrens' bij beslisnota Tussen Kasteel en Wijchens Meer
12
Sluiting