Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering - 17 mei 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Tap, Jan

1
Agenda
Spreektijd vergadering: 5 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 10 minuten (incl. rondvraag).
2
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: n.n.t.b.
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
18 5 4352 Maatschappelijke begeleiding en participatie van statushouders in Wijchen
7
18 2 11835 Betekenis van de woonagenda Nijmegen en omstreken 2017 – 2027 voor Wijchen
8
Sluiting