Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 juli 2015

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 17:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Kaderbrief 2016-2019 (15 AZ 150)
4
Meicirculaire 2015 (15 AZ 148)
5
Pauze (19.30 tot 20.00 uur)
6
Vragenhalfuurtje
7
Vaststellen notulen
8
Afdoening ingekomen stukken
9
Mededelingen
10
Aanbieden van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie van de raad van Wijchen ‘Kom over de BRUG (Rolinvulling gemeenteraad bedrijfsvoering & personeel)’ aan de voorzitter van de raad, door Roel Boumans, voorzitter Rekenkamercommissie
11
Woningbouwprogramma 2015-2025 (15 RZ 075)
12
Verordening starterslening gemeente Wijchen2015 (15 AZ 143)
13
Invoering reclame belasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen (15 AZ 128)
Gewijzigde versie (data gewijzigd)
14
Invoering reclame belasting Bedrijventerrein Wijchen Oost (15 AZ 129)
Gewijzigde versie (data gewijzigd)
15
Beleidsnotitie detailhandel (15 AZ 131)
16
De Zandloper / aanpassingen gebouw (15 AZ 141)
17
Snel internet buitengebied (15 AZ 119)
18
Legaat van Cooth (15 AZ 120)
19
Wet Markt en Overheid, vaststellen van economische activiteiten in het algemeen belang inzake stichting Spel en recreatie "De Blije Dries". (15 AZ 122)
Gewijzigde versie
Doorgeschoven naar raasvergadering 1 oktober 2015
20
Stemmingen
21
Wijziging verordening commissie bezwaarschriften (15 AZ 125)
22
Afronding Europese aanbesteding dienstverlening accountant (15 GR 018)
23
Subsidie Dagopvang ouderen 2015 (Blok A) (15 IZ 066)
24
Intrekken Verordeningen cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid Wijchen en Seniorenraad (15 IZ 073)
25
Vaststelling bestemmingsplan buitengebied herziening 2014 reparatie Boskant 106 106a (15 RZ 073)
26
Sluiting