Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 november 2016

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening en inspreken burgers
2
Vaststellen agenda
3
Aanbieden onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘Evaluatieonderzoekbelastingsamenwerking Munitax’ aan de voorzitter van de raad, door Roel Boumans, voorzitter Rekenkamercommissie
4
Behandeling:
5
16 3947 Beslisnota Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020
6
16 17 Beslisnota Financiële verordening
7
16 438 Beslisnota Vrijwilligerswerk en makelaarsfunctie
8
16 4095 Beslisnota Speelbeleid
9
16 115 Informatienota Zwemvaardigheid Wijchense kinderen
10
16 9 Toelichting BUIG
11
16 88 Wmo en Jeugd 2017
12
16 505 Investeringssubsidie Sportpark Schaarweide
13
16 4145 Behandeling begroting 2017
- eerste termijn van de raad (spreektijd 10 minuten per fractie)
- volgorde van spreken: te bepalen door loting
14
Schorsing (maaltijd en collegeberaad)
15
Eerste termijn college (spreektijd 10 minuten per portefeuillehouder)
16
Schorsing voor fractieberaad (30 minuten)
17
Tweede termijn van de raad en tevens een bespreking van eventueel ingediende amendementen
- richtlijn spreektijd is ongeveer 10 minuten per fractie; interrupties zijn welkom
- bij de toekenning van de spreektijd wordt de omgekeerde volgorde van de eerste termijn gehanteerd
18
Mogelijkheid van dupliek van het college (7,5 minuten per portefeuillehouder)
19
A) Stemmingen over ingediende amendementen bij:
20
Beslisnota Schuldhulpverlening (16 3947)
21
Beslisnota Financiële verordening (16 17)
25
Begroting 2017 (16 4145)
26
B) Stemmingen over :
27
Beslisnota Schuldhulpverlening (16 3947)
28
Beslisnota Financiële verordening (16 17)
29
Beslisnota Vrijwilligerswerk (16 438)
30
Beslisnota Speelbeleid (16 4095)
31
Beslisnota Investeringssubsidie Sportpark Schaarweide (16 505)
32
Begroting 2017 (16 4145)
33
C) Stemmingen over ingediende moties bij:
34
Beslisnota Schuldhulpverlening (16 3947)
39
Informatienota Zwemvaardigheid Wijchense kinderen (16 115)
40
Informatienota Toelichting BUIG (16 9)
42
Begroting 2017 (16 4145)
43
16 4113 Beslisnota Septembercirculaire 2016
44
Sluiting vergadering