Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad RTG Druten - 12 september 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:25
Voorzitter: C.J.P. Pen
Bundel:
pdf Agendabundel (37.5MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen bestemmingsplan 'Pas ongenummerd, Afferden'
3
Vaststellen Avoi
4
D - Regionaalbeleidsplan 2020-2023 en Regionaal Risicoprofiel 2020 VRGZ
5
Statutenwijziging fusie schoolbesturen SPOM en Oeverwal
De schoolbesturen SPOM en Oeverwal (Beuningen) gaan fuseren per 1 januari 2020. Hierdoor wijzigen de statuten. De instemming van de gemeenteraad is wettelijk vereist vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het openbaar onderwijs.
6
Concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen
Hierbij bieden wij u de concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen aan. U wordt in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op deze concept startnotitie. Via de wethouder Duurzaamheid (wethouder Springveld) worden uw reacties doorgegeven aan de werkorganisatie RES, die onder leiding van de procesregisseur Nicole Olland, de ontvangen reacties van alle gemeenteraden verwerkt tot een definitieve startnotitie. Deze definitieve versie wordt in november/december van dit jaar ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.
7
Mededelingen en Technische vragen
Wethouder van Elk geeft een toelichting op de werkwijze van het sociaal team. In het bijzonder over de wachttijden. Ook zal de wethouder inzicht geven, in het aantal aanvragen en de doorlooptijden.
8
Sluiting