Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 30 januari 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Bundel:
pdf Agendabundel (101.3MB)

1
Opening en mededelingen
Mevrouw M. Faassen , de heer G. Worm en de heer Cornelissen hebben zich afgemeld.
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 19 december 2019 en van het rondetafelgesprek van 16 januari 2020 vast te stellen.
5
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

De fractie Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag wenst het woord te voeren naar aanleiding van:
- De wethouder is gestart met een nieuwe aanpak van laaggeletterdheid ,waarbij ook de link met schuldhulpverlening wordt gelegd.
De minister wil de educatie-uitkering aan gemeenten vanaf 2019 met terugwerkende kracht niet indexeren.
Kan dit gevolgen hebben voor het gevoerde beleid in onze gemeente en zo ja welke?
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Zienswijze op de GGD kaderbrief 2021
6.2
Wijziging Verordening winkeltijden
6.3
Wijziging GR Werkorganisatie Druten Wijchen
6.4
Advies voor zendvergunning lokale publieke omroep
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Druten
7.2
Zienswijze op de financiële en beleidsmatige kaders van de MGR begroting 2021
8
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.1.1
Modernisering informatievoorziening besluitvorming
8.1.2
Informatienota voor de gemeenteraad over het afgraven van de berg in Tichellande
8.1.3
Watervergunning voor tweede vulfase Kaliwaal is verleend
8.1.4
Informatienota borgstelling HCD
8.1.5
Jaarverslag Leerlingenvervoer 2018-2019 Druten
8.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.2.1
Schriftelijke vragen - Sociaal Maas en Waal - Vuurwerk
8.2.2
Schriftelijke vragen - Sociaal Maas en Waal - Energieneutraal Druten
8.2.3
Beantwoording - Schriftelijke vragen - Dorpslijsten - Bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de N322
8.3
College van B&W
8.4
Regio Rijk van Nijmegen
N.v.t.
8.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Brief_Dorpslijst Afferden_aan College BenW_Woonvisie Afferden Raadsagenda Wonen_december 2019.pdf (136KB)
pdf Brief_Gemeente Tiel_Zienswijze op kaderbrief GGD GZ_december 2019.pdf (191KB)
pdf Brief_Platform Internationale Vrouwendag_Vrijheid_8 maart2020.pdf (129KB)
pdf Brief_Visma Roxit_Fusie en Naamswijziging_december 2019.pdf (15KB)
pdf Briefbijlage_Dorpslijst Afferden_aan College BenW_Woonvisie Afferden Raadsagenda Wonen_december 2019_plattegrond.pdf (398KB)
pdf Email_Citisens_Highlights onderzoek vuurwerk 2020_januari 2020.pdf (257KB)
pdf Impressie_RegioAN_Tweede radenbijeenkomst_Toekomst van de regionale samenwerking_2 december 2019.pdf (4.1MB)
pdf Informatiemap_Stichting EHS_5G en Gezondheid_december 2019.pdf (474KB)
pdf Informatiemap_Stichting EHS_5G en Gezondheid_december 2019_begeleidene brief.pdf (186KB)
pdf Kaderbrief Veilgheidsregio_VRGZ 2021_januari 2020.pdf (2.1MB)
pdf Meerjarenstrategie GGD GZ_2020-2023 (concept 18.12.2019).pdf (1.2MB)
pdf Meerjarenstrategie GGD GZ_2020-2023 (concept 18.12.2019)_begeleidende brief aan raden_december 2019.pdf (1MB)
pdf Motie_Gemeente Montferland_Vreemd Samen Trap op trap af_december 2019.pdf (2.1MB)
pdf Motie_Gemeente Renkum_Onderzoek greep op middenhuur regio Arnhem Nijmegen_aangenomen_december 2019.pdf (771KB)
pdf Nieuwsbrief VNG_Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo_ledenbrief 19-108.pdf (196KB)
pdf Nieuwsbrief VNG_Wvggz_ledenbrief 19-110.pdf (189KB)
pdf Nieuwsbrief_Bureau Brussel_Brussels Lof blikt terug op het jaar 2019_en meer.pdf (470KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Kennis van kunst en cultuur_december 2019.pdf (601KB)
pdf Nieuwsbrief_Dar_Opfrisser 4 - Nieuws over onze leefomgeving, afval en grondstoffen_december 2019.pdf (451KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat.nl_Geen valse start_januari 2020.pdf (94KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelderland Academie_december 2019.pdf (844KB)
pdf Nieuwsbrief_Museum De Tuut_no. 70_december 2019.pdf (8.1MB)
pdf Nieuwsbrief_RegioAN_Een groet met nieuws over Polis 2020 en meer_december 2019.pdf (983KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_De laatste van 2019_december 2019.pdf (132KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca_ledenbrief 20-001.pdf (82KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Informatiebijeenkomst over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).pdf (121KB)
pdf Nieuwsbrief_Werkzaak Rivierenland_Ruim een ton voor Puur Betuws regioproducten.pdf (334KB)
pdf Persbericht_Gemeente Druten_Samen werken aan veilig buitengebied_december 2019.pdf (1.2MB)
pdf Persbericht_Gemeente Wijchen_Samen werken aan veilig buitengebied_december 2019.pdf (427KB)
pdf Persbericht_Gemeenten Wijchen_Druten_Samen werken aan veilig buitengebied_december 2019_Foto.jpg (771KB)
pdf Persbericht_Kernachtig Druten_Wethouder Michel Lepoutre beëindigt carrière_20 december 2019.pdf (117KB)
pdf Persbericht_Partij voor de Bomen_januari 2020.pdf (164KB)
pdf Verslag_Euregioraadsvergadering op 28 november 2019_Bedburg-Hau_met 2 bijlagen.pdf (75KB)
pdf Verslag_Euregioraadsvergadering op 28 november 2019_Bedburg-Hau_Presentielijst als bijlage 1.pdf (1.1MB)
pdf Verslag_Euregioraadsvergadering op 28 november 2019_Bedburg-Hau_Protocol als bijlage 2.pdf (75KB)
8.6
Uitnodigingen
9
Sluiting