Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 april 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 8 minuten per fractie en 12,5 minuten voor het college.
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergaderingen van 16 maart 2017 en 30 maart 2017
5
Afdoening ingekomen stukken
5.a
17 2 2833 Detachering medewerkers werkbedrijf
t.k.n.
5.b
17 2 3441 Hart van Zuid
t.k.n.
5.c
17 3 2843 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie Kernachtig Wijchen over Gaan onze inwoners, ondanks het goed scheiden van kunststofverpakkingen, een hogere afvalstoffenheffing betalen?
t.k.n.
5.d
17 3 2856 Onderwerp: Retailagenda Wijchen: stand van zaken uitvoeringsagenda
t.k.n.
5.e
17 5 1021 Onderwerp: Vrijwilligersavond Mozaïek
t.k.n.
5.f
17 6 305 Eerste ervaringen van BrengFlex
t.k.n.
5.g
17 7B 2702 Beoordeling Begroting 2017 door de Provincie
t.k.n.
5.h
17 7B 2974 Normenkader rechtmatigheid 2016
t.k.n.
6
Mededelingen
7
17 5 495 Project Huisvesting Lokale Toegangspoort Mozaïek
7.a
Motie
8
16 1 1701 Herijking visie Oostflank Westflank Centrum
8.a
Amendementen
9
Stemmingen
9.a
17 3 1000 Subsidieverlening 2017 Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Wijchen-Oost
9.b
17 1 2897 Afsluiting grondexploitaties Huurlingsedam 74 en Woeziksestraat 339
9.c
17 803 Motie: Omgekeerd afval inzamelen belangrijk thema
9.d
Motie van vertrouwen
Ingediend ter ere van de laatste raadsvergadering in aanwezigheid van Agnes Schaap.
10
Sluiting