Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 28 februari 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Verheijen, Hans
Toelichting:

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
6 minuten per fractie (1e termijn) en 25 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5g) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
19 8 23695 Lokale woonagenda Wijchen
5.b
19 7 25621 Antwoord op schriftelijke vragen D66 over Ja-Ja sticker
5.c
19 7 26537 Antwoord op schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen over kwaliteit dienstverlening Dar
5.d
Vuurwerkschade rondom jaarwisseling 2018-2019
5.e
Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen
5.f
beantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617
5.g
Schriftelijke vragen VVD m.b.t. MKB toets
6
Mededelingen
7
19 6 21058 Masterplan Wijchen Werkt - bespreken
8
19 1 15734 CPO Bergharen - Kleinschalige woningbouw Bergharen - bespreken
9
Stemmingen
9.a
19 6 16234 Maatschappelijke begeleiding statushouders 2019
9.b
19 9 20498 Vaststelling Grondprijzenbrief 2019
9.c
Vaststelling bestemmingsplan Hoeveweg 29-29a
9.d
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Milieu-samenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (GR MARN)
9.e
19 1 26842 Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022
10
Sluiting