Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 7 november 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Verheijen, Hans
Bundel:
pdf Agendabundel (4.8MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda en inspreken burgers
3
Behandeling begroting 2020 (19 37431)
- eerste termijn van de raad (spreektijd 10 minuten per fractie)
- volgorde van spreken: te bepalen door loting
4
Reactie van het college op ingediende amendementen en moties (maximaal 30 minuten)
5
Schorsing (voor maaltijd en fractieberaad)
6
Tweede termijn van de raad
7
Stemmingen
7.a
Stemmingen over ingediende amendementen
7.b
Begroting 2020 (19 37431)
7.c
Stemmingen over ingediende moties
7.d
Amendement en moties
8
Sluiting