Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 14 november 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Bundel:
pdf Agendabundel (59.5MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering 24 oktober 2019 en van het rondetafelgesprek van 31 oktober 2019 vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke organisaties
5.2
Aanpassing Algemene Subsidieverordening Druten 2020
5.3
Zienswijze op de GGD-begrotingswijziging Veilig Thuis 2019
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Begroting 2020
6.2
Beslisnota Gemeenteraad sporthal Gelenberg
6.3
Beslisnota gemeenteraad Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2039
6.4
Toekomst Inzameling Oud Papier en Karton Druten
7
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
7.1.1
2e Bestuursrapportage 2019 WDW
7.1.2
Informatienota bestemmingsplan 'Kom Horssen, Herziening Rijdt 52-56 onherroepelijk
7.1.3
Subsidievaststelling project Veerdam Druten
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.2.1
Beantwoording Schriftelijke vragen - Dorpslijst Deest - inzake Ravestein
7.2.2
Beantwoording Schriftelijke vragen - Sociaal Maas en Waal - Wilgenland Deest
7.3
College van B&W
7.4
Regio Rijk van Nijmegen
N.v.t.
7.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Nieuwsbrief_Bestuursacademie Nederland_Omgevingswet en meer_november 2019.pdf (123KB)
pdf HEVO_Analyse Gymvoorzieningen_definitief_3 september 2019.pdf (6.1MB)
pdf Flyer bij Brief_Particulier_Ouderverstoting met 2 bijlagen_november 2019_Bijlage 2.pdf (262KB)
pdf Flyer bij Brief_Particulier_Ouderverstoting met 2 bijlagen_november 2019_Bijlage 1.pdf (2.6MB)
pdf Brief_Particulier_Ouderverstoting met 2 bijlagen_november 2019.pdf (111KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Raadsledennieuwsbrief_met oa aardgasvrije wijken Omgevingswet_oktober 2019.pdf (1.4MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)_ledenbrief 19-085.pdf (221KB)
pdf Brief_WDW_Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gem. Organisaties_met Beslisnota_oktober 2019.pdf (3.5MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Aanpak stikstofproblematiek_ledenbrief 19-082.pdf (314KB)
pdf ODRN_Bestuursnotitie financiele posititie ODRN september 2019 def_bijlage 2.pdf (551KB)
pdf Brief_ODRN_begrotingswijziging raad staten def_oktober 2019.pdf (182KB)
pdf ODRN_Begrotingswijziging 2019 nr.1_bijlage 1.pdf (117KB)
pdf Brief_Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep Leeuwarden_inzake 5G_oktober 2019_met 2 bijlagen.pdf (105KB)
pdf Brief_Liberale partij Maastricht_aan gemeente Maastricht_inzake 5G_oktober 2019_bijlage 1.pdf (52KB)
pdf Brief_Pal groenlinks_aan gemeente Leeuwarden_inzake 5G_september 2019_bijlage 2.pdf (94KB)
pdf Nieuwsbrief_RIEC Oost-Nederland_oktober 2019.pdf (640KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_9 handige tips voor een voorzitter-Vergadertip_oktober 2019.pdf (393KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies_ledenbrief 19-081.pdf (178KB)
pdf Nieuwsbrief_Werkzaak Rivierenland_Samenwerken - van Exoskelet tot leven lang leren_oktober 2019.pdf (377KB)
pdf Brief_Nationale Ombudsman aan gemeenteraden_Problemen met Wmo-hulpmiddelen (2019.24269)_oktober 2019_bijlage 1.pdf (107KB)
pdf Brief_Nationale Ombudsman aan gemeenteraden_Problemen met Wmo-hulpmiddelen (2019.24269)_oktober 2019.pdf (61KB)
pdf Nieuwsbrief_Bureau Brussel_Arnhem Nijmegen City Region_Terugblik op succesvolle European Week_oktober 2019.pdf (916KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Constructief vergaderen_oktober 2019.pdf (530KB)
pdf Nieuwsbrief_Bestuursacademie Nederland_genomineerden voor de Jonge Ambtenaar van het Jaar_oktober 2019.pdf (119KB)
pdf Motie_Gemeenteraad Renkum_mbt stop toenemende controledrift_oktober 2019.pdf (595KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Nieuws over belangrijke radenbijeenkomst, de NOVI en meer_oktober 2019.pdf (934KB)
pdf Nieuwsbrief_De Transitium Groep_Workshop “de kracht van lokale partijen”-het vervolg_oktober 2019.pdf (462KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Samen de Schoonheid vieren no. 6_oktober 2019.pdf (806KB)
pdf Briefbijlage_Commissariaat voor de Media_Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling_Aanvraag als bijlage 6.pdf (644KB)
pdf Briefbijlage_Commissariaat voor de Media_Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling_Verklaring als bijlage 5.pdf (539KB)
pdf Briefbijlage_Commissariaat voor de Media_Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling_Oprichtingakte RN7 als bijlage 4.pdf (7.8MB)
pdf Briefbijlage_Commissariaat voor de Media_Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling_Overzicht RN7 als bijlage 3.pdf (608KB)
pdf Briefbijlage_Commissariaat voor de Media_Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling_Redactiestatuut als bijlage 2.pdf (3.1MB)
pdf Briefbijlage_Commissariaat voor de Media_Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling_Uittreksel als bijlage 1.pdf (564KB)
pdf Brief_Commissariaat voor de Media_Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling_1 oktober 2019.pdf (2.4MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_FLO-overgangsrecht Versneld sparen (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)_ledenbrief 19-079.pdf (180KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Samen de Schoonheid vieren no. 7_november 2019.pdf (739KB)
7.6
Uitnodigingen
8
Beëdiging griffier
9
Sluiting