Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 4 juli 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 17:30
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans
Bundel:
pdf Agendabundel (8.7MB)

1
Opening
2
Inspreken burgers
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5
Behandeling nota's
Voorstel van orde: 12,5 minuten per fractie
- Antwoord college: 30 minuten
- Tweede termijn raad
- Antwoord college
(tussentijdse schorsingen voor overleg zijn mogelijk)
5.a
31889 Programmarekening Wijchen 2018 - bespreken
5.b
33052 Perspectiefnota Wijchen 2019 - bespreken
5.c
Moties
6
Stemmen
Stemmen:
- eventueel ingediende amendementen,
- de Jaarrekening 2018,
- Perspectiefnota 2019 en
- eventueel ingediende moties
6.a
Motie Vreemd aan de orde van de dag: Alternatief voor Brengflex
7
34000 Benoemen commissielid D66 - benoemen
8
Sluiting