Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 juli 2016

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
2
Inspreken burgers
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5
Behandeling jaarrekening 2015
Voorstel van orde:
- Eerste termijn raad: per fractie maximaal 5 minuten (= 35 minuten)
- Antwoord college: 30 minuten
- Tweede termijn raad
- Antwoord college: 15 minuten
- Stemmingen over eventueel ingediende amendementen, de jaarrekening en eventueel ingediende moties

(tussentijdse schorsingen voor overleg zijn mogelijk)
6
16 AZ 240 Jaarrekening 2015
7
16 AZ 249 Meicirculaire 2016
8
16 AZ 250 Kaderbrief 2017-2020
Voorstel van orde:
- Spreektijd per fractie maximaal 10 minuten
- Spreektijd college: maximaal 10 minuten per portefeuillehouder
9
Sluiting