Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 25 februari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: De bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen
Algemene documenten:

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje;
7 minuten per fractie (1e termijn) en 12 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 28 januari 2021
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5c) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
55825 Beantwoording schriftelijke vraag K8W over gezondheidsrisico's door geluid van windturbines
5.b
57477 (Vuurwerk)schade rondom jaarwisseling 2020-2021
5.c
57820 Raadsinformatie Verkiezingen 2021
6
Mededelingen
7
54747 Resultaat extern onderzoek project Klaar voor de Start - bespreken
7.a
Amendement
8
51679 Uitgangspunten nieuwe Wet Inburgering - bespreken
8.a
Amendement en motie
9
23689 Stand van zaken implementatie Omgevingswet - bespreken
9.a
Amendementen
10
Stemmingen
10.a
38323 Subsidieverlening Hospice Wijchen hulp bij het huishouden
10.b
56121 Vernieuwbouw PRO-College Acaciastraat
10.c
58737 Wijziging verordening rechtspositie raads- en commissieleden Wijchen 2019
11
Sluiting