Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juli 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
2
Inspreken burgers
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5
17 7 6345 Jaarrekening 2016
5.a
Amendementen
6
17 1 6934 Kaderbrief 2018
6.a
Moties
7
17 1 6343 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 (MPG)
8
17 1 6275 Meicirculaire
9
Sluiting