link naar deze pagina

Raad Ingekomen Stukken - 28 maart 2017

Locatie:
Aanvang: 19:35
Eindtijd: 19:35
Voorzitter:

A
Brieven van college B&W
B
Brieven van derden
pdf B13 2017-00104 GGD West-Brabant kadernota 2018 begeleidende brief.pdf (28KB)
pdf B13 2017-00104 GGD West-Brabant kadernota 2018.pdf (1,8MB)
pdf B14 2017-027 RWB Kaderbrief 2018 bijlage richtlijnen.pdf (390KB)
pdf B14 2017-027 RWB Kaderbrief 2018.pdf (154KB)
pdf B15 2017-0012152 RAV Kaderbrief begroting 2018.pdf (645KB)
pdf B 16 2017-001092 RBL Kadernotitie 2018.pdf (10,1MB)
pdf B 17 2017-000178 SVHW Kadernota 2018.pdf (3,1MB)
pdf B18 2017-001348 Veiligheidsregio Kaderbrief 2018.pdf (576KB)
pdf B19 2017-001391 Natuurmonumenten over Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap.pdf (217KB)
pdf B19 2017-001391 Natuurmonumenten over Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap - bijlage.pdf (3,6MB)
pdf B20 9875 prov. NB over goedkeuring begroting 2017 gemeente Werkendam.pdf (115KB)
pdf B21 2017-001645 Sociale Alliantie over armoedebestrijding onder kinderen.pdf (315KB)
pdf B22 2017-001749 Bibliotheek Altena inzake vertrek directeur M. Zwaan.pdf (361KB)
pdf B23 WMO Adviesraad Jaarverslag 2016 en Werkplan 2017.pdf (102KB)
pdf B23 bijlage WMO Adviesraad Jaarverslag 2016.pdf (268KB)
pdf B23 bijlage WMO Adviesraad Werkplan 2017.pdf (374KB)
pdf B24 20170-001869 St. Nationale Boomfeestdag inzake intentieverklaring Bomenverdrag.pdf (182KB)
pdf B25 2017-001871 Reddingsbrigade MW-Brabant over Voortbestaan Nationale Reddingsvloot.pdf (439KB)
pdf B25 2017-001871 bijlage Reddingsbrigade MW-Brabant over Voortbestaan Nationale Reddingsvloot.pdf (547KB)
pdf B26 2017-001878 Raadslid.NU en Ver.van Griffiers inzake functieprofielen griffie.pdf (33,9MB)
pdf B27 2017-002047 hr.Van Veen inzake Bende in de Hankse haven.pdf (350KB)
pdf B28 2017-002032 hr. Meulendijks Pleidooi voor behoud pont Werkendam-Sleeuwijk.pdf (96KB)
pdf B29 2017-002139 GR OMWB Kadernota 2018 aanbiedingsbrief.pdf (77KB)
pdf B29 2017-002139 GR OMWB Kadernota 2018.pdf (319KB)
pdf B30 2017-002393 FNV Taxi Witboek Taxi.pdf (26KB)
pdf B30 2017-002393 FNV Taxi Witboek Taxi bijlage.pdf (1,8MB)
pdf B31 2017-002851 PvdD Brabant - Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014 en de gevolgen voor gemeenten.pdf (331KB)
C
Artikel 35-vragen