link naar deze pagina

Raad Ingekomen Stukken - 2 oktober 2018

Locatie:
Aanvang: 19:35
Eindtijd: 19:35
Voorzitter:

A
Brieven van college B&W
B
Brieven van derden
B53 2018-014818 NP de Biesbosch vastgestelde begroting 2019 en jaarrekening 2017: bestand te groot voor iBabs. Op aanvraag beschikbaar via WeTransfer.
pdf B48 2018-013831 OMMWB advies aanvraag omgevingsvergunning door waterschap Rivierenland.pdf (731KB)
pdf B49 2018-001689 SVHW vastgestelde begroting 2019.pdf (992KB)
pdf B49 2018-001689 SVHW besluit AB over op begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023.pdf (181KB)
pdf B49 2018-001689 SVHW zienswijzen op begroting 2019.pdf (203KB)
pdf B49 2018-001689 SVHW voorjaarsnota 2018.pdf (505KB)
pdf B50 2018-001516 RWB besluitvorming en zienswijzen jaarrek 2017 en begroting 2019.pdf (84KB)
pdf B50 2018-001516 RWB bijlage 1 overzicht zienswijzen jaarverslag 2017 en begroting 2019.pdf (139KB)
pdf B50 2018-001516 RWB bijlage 2 uitkering restantsaldo O&O fonds 2017.pdf (60KB)
pdf B51 2018-001430 GGD vaststelling begroting 2019 en jaarstukken 2017 en reactie op zienswijzen Werkendam.pdf (107KB)
pdf B52 2018-014501 inrichting en handhaving 30km per u regime Nieuwe Steeg in Dussen.pdf (106KB)
pdf B54 2018-014777 NP de Biesbosch wijziging gemeenschappelijke regeling - aanpassing rechtsgebied.pdf (28,2MB)
pdf B55 20180001583 VRMWB reactie op zienswijzen Aalburg Woudrichem en Werkendam op begroting 2019 VRMWB.pdf (164KB)
pdf B56 2018-001381 GR RAV Overzicht zienswijzen en antwoorden begroting 2019.pdf (205KB)
pdf B57 2018-001305 GR OMWB begeleidende brief vastgestelde begroting 2019 - rekening 2017.pdf (64KB)
pdf B57 2018-001305 GR OMWB voorstel aan AB vaststellen begroting 2019 en reactie op ingediende zienswijzen.pdf (128KB)
pdf B57 2018-001305 GR OMWB vastgestelde begroting 2019.pdf (2,2MB)
pdf B57 2018-001305 GR OMWB vastgestelde jaarstukken 2017.pdf (1,7MB)
pdf B58 2018-016467 gemeente Simpelveld inzake motie proceskosten WOZ-bezwaren.pdf (400KB)
pdf B59 2018-017323 Motie kinderpardon gemeenteraad Waalwijk 7 juni 2018.pdf (205KB)
pdf B60 2018-017998 Adviescie Agrarisiche Bouwaanvragen aanbiedingsbrief bij Jaaroverzicht 2017.pdf (511KB)
pdf B60 2018-017998 Adviescie Agrarisiche Bouwaanvragen Jaaroverzicht 2017.pdf (256KB)
pdf B61 2018-018355 st. Herken Ouderverstoting reactie op brief JBB (Jeugdbescherming Brabant) aan wethouders inzake zwartboek JBB.pdf (242KB)
pdf B62 2018-018435 prov Noord Brabant goedkeuring begrotingswijzigingen 61 tm 70 2017.pdf (454KB)
pdf B63 2018-018652 prov Noord Brabant goedkeuring begrotingswijzigingen 1 tm 6 en 8 tm 21 2018.pdf (1,2MB)
pdf B64 2017-007041 prov Noord Brabant goedkeuring 9de begrotingswijzigingen 2017.pdf (1,2MB)
pdf B65 2018-018629 Rechtbank Zeeland-WB inzake verzoek Van Zelst voor voorlopige voorziening inz Griendweg 18c Sleeuwijk.pdf (73KB)
pdf B66 2018-018960 Unicef inzake kinderpardon.pdf (211KB)
pdf B66 2018-018960 Unicef inzake kinderpardon - bijlage.pdf (85KB)
pdf B67 2018-019031 st. Herken Ouderverstoting inz brief aan RvT JBB (Jeugdbescherming Brabant).pdf (764KB)
pdf B67 2018-019031 st. Herken Ouderverstoting inz tweede brief aan RvT JBB (Jeugdbescherming Brabant).pdf (544KB)
pdf B67 2018-019031 st. Herken Ouderverstoting inz brief aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.pdf (534KB)
pdf B68 2018-019035 Hr vd Pot (Shadows Hondengroep) over verlies vertrouwen in gemeente.pdf (72KB)
pdf B69 2018-014337 prov N-Brabant over goedkeuringsbeleid kort voor de herindeling.pdf (1,6MB)
C
Artikel 35-vragen
D
Financieel toezicht Aalburg-Werkendam-Woudrichem
D07: bijlagen 3 en 4 (indicatieve exploitatiebegroting en toelichting extra budget) ter inzage bij de griffie.