link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 27 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:05
Voorzitter: R. (Renate) Masselink
Toelichting: Politieke avond Westerveld met debatrondes.

1
Debatronde
1.1 20:00
Voorstel Vaststelling bestemmingsplan 'Partiële herziening Meerkamp'
1.2 20:45
Voorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Reestmond
1.3 21:00
Voorstel Herziene begroting 2020 Reestmond
1.4 21:15
Voorstel Ontwerpbegroting Reestmond 2021
1.5 21:30
Voorstel aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe
2 21:35
Rondvraag
2.a 21:50
Beantwoording rondvraag PW over opheffing geheimhouding plaatsingsplan zendmasten
2.b 21:55
Beantwoording rondvraag PW over voortbestaan Scala
2.c 22:00
Beantwoording rondvraag PvdA over Dementie Vriendelijk Drenthe