link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 december 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 23:15
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: let op: gewijzigd aanvangstijdstip
Bundel:
pdf Agendabundel (13MB)

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 11 en 18 november 2014
4
Ingekomen stukken
4.01
Brief d.d. 24 september 2014 van Sterk Westerveld en antwoorden d.d. 1 december 2014 van het college over de aanbesteding van de Brede School Dwingeloo (artikel 40 vragen)
5
Rondvraag

De vraag van DSSW wordt mede ondersteund door de fractie van Progressief Westerveld
6
Voorstel tot vaststelling van de verordeningen Participatiewet 2015
B-stuk
7
Voorstel tot vaststelling van de verordeningen heffing en invordering leges 2015
B-stuk
8
Voorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelasting 2015
B-stuk
8.a
Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst en erfgoedverordening 2014
B-stuk

In de erfgoedverordening zijn de wijzigingen, ten opzichte van de behandeling in de commissie, in rood aangegeven.
8.b
Voorstel tot vaststelling van de verordening reinigingsheffingen 2015
B-stuk

De wijzigingen ten opzichte van de behandeling in de commissie zijn in geel aangegeven. (raadsvoorstel en in de toelichting op de verordening).
9
Voorstel tot vaststelling van de verordening rioolheffing
A-stuk
10
Voorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden
A-stuk
11
Voorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2015
A-stuk
12
Voorstel tot vaststelling gemeentelijk basisregistratie personen Westerveld 2014
A-stuk
13
Voorstel tot vaststelling van de verordening toeristenbelasting 2015
A-stuk
15
Voorstel tot vaststelling van de verordening forensenbelasting 2015
A-stuk
17
Hernieuwd besluit op bezwaar Vogelzang
A-stuk
18
Voorstel tot overheveling budgetten en kredieten van 2014 naar 2015
Het betreft een B-onderwerp.
19
Sluiting