link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 1 december 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: M. (Michiel) van de Kasteelen
Toelichting: De vergadering is i.v.m. het coronavirus alleen digitaal en live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

1 20:00
Debat
1.1
Voorstel Toetredingsverzoek gemeente Zwartewaterland tot de Gemeenschappelijke Regeling ONS
1.2
Voorstel Deelname VRD aan WVSV
1.3
Voorstel Aanschaf aandelen C van ROVA
2 20:15
Informatie-/Debatronde
2.1
Voorstel Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting
3 21:00
informatie-/Debatronde
3.01
Voorstel vaststellen verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021
3.02
Voorstel COVID-19 kosten overzicht en begrotingswijziging
3.03
Voorstel Budgetoverheveling 2020
3.04
Voorstel Treasurystatuut gemeente Westerveld 2020
3.05
Voorstel Nota reserves en voorzieningen 2020
3.06
Voorstel Af te sluiten kredieten en instemming kredietoverschrijdingen
3.07
Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021
3.08
Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering Forensenbelasting 2021
3.09
Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering Toeristenbelasting 2021
3.10
Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2021
3.11
Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van Leges 2021
3.12
Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2021
3.13
Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2021
4 22:00
Rondvraag
4.a
Beantwoording rondvraag PW - Pand Eemster