Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 10 oktober 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Verbeeten, Pim
Bundel:
pdf Agendabundel (51.1MB)

0
Agenda
1
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: 7 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 14 minuten (incl. rondvraag)
2
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 12 september 2019
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
28113 verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning zonnepark Kampbroek Hernen
7
35155 Visie bibliotheekwerk Wijchen 2020-2023
8
29774 Uitvoeringsprogramma VTH 2019 - gemeente Wijchen
9
Sluiting