Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 18 januari 2022

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Begroting Wet verplichte ggz 2022 en Wvggz-taken vanaf 2023 opnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
5.2
Dienstverleningsovereenkomst centrumregeling BW en MO Nijmegen Rivierenland
5.3
informatienota beantwoording schriftelijke vragen TVW
5.4
Tarieven Wmo Jeugd 2022
6.1
Evaluatie Tozo en Tonk
6.2
Reactie eindrapport evaluatie WerkBedrijf
6.3
TransitieVisie Warmte Wijchen
6.4
Krediet Hybrideveld Diosa
In 2014 heeft de gemeente op sportpark De Wissen een hybrideveld aangelegd. Het veld heeft vanaf de oplevering niet voldaan aan de behoefte van de vereniging en de gemeentelijke kwaliteitseisen. In de afgelopen jaren hebben we met aannemer en externe adviseur die betrokken waren bij de aanleg veel discussie gevoerd over de oorzaak van de wateroverlast en de schuldvraag. Ondertussen heeft Diosa nog steeds niet de beschikking over een veld waar zij voldoende gebruik van kunnen maken. Uit onderzoek is gebleken dat herstel niet mogelijk is, alleen nieuwe aanleg kan de bestaande problemen oplossen.
Om er voor te zorgen dat de vereniging met ingang van het voetbalseizoen 2022-2023 kan beschikken over een goed veld vragen we de gemeenteraad om het benodigde krediet.