Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 8 december 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: R. Albersnagel

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen lijst adviezen en toezeggingen van de commissievergadering van 3 november 2022
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
53289 Beslisnota Vaststellen bestemmingsplan 'Wezelsedijk ong. Wijchen
7.a
92045 beslisnota Zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detail van planMER ter voorbereiding van RES 2.0
7.b
92045 Informatienota Concept Notitie Reikwijdte en Detail van planMER ter voorbereiding van RES 2.0
8
88612 Beslisnota Groene Metropool Regio ANFV Verstedelijkingsstrategie Deel 1 en 2
9
74198 Beslisnota Nazorgonderzoek Munitax
10
Sluiting