Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 13 januari 2022

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Verbeeten, Pim
Bundel:
pdf Agendabundel (10.2MB)

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
3
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 9 december 2021
4
Mededelingen van het college
5
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
6
Rondvraag
7
68537 MUP Mobiliteit - Meerjaren uitvoeringsprogramma
8
68944 beslisnota Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Op 16 november 2021 hebben wij de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) ontvangen. De raad heeft de mogelijkheid voor 1 februari 2022 een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de VRGZ. Bijgevoegd is een beslisnota voor de raad met een voorgestelde zienswijze namens de raad.
9
68477 Uitvoeringsprogramma VTH-2022 Wijchen
10
54931 Plan van Aanpak planMER voor RES 2.0
11
69567 Uitwerking motie Inwonerspas
12
64126 Prestatieafspraken Wijchen 2022 en verder
13
67990 Instrumentarium behoud goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen
14
Sluiting