Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen - 23 september 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: P. van 't Schip
Toelichting: De bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen
Aanmelden om deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst kan via griffie@wijchen.nl
Algemene documenten:

1
Opening
2
Omgevingswet
Agenda:
• Korte introductie Omgevingswet
• Participatie
• Adviesrecht
• Plan van aanpak Omgevingsvisie
• Overige onderwerpen en afsluiting
3
Visie evenementen
Presentatie en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
3.a
59945 Visie evenementen
4
Presentatie uitkomsten van het onderzoek ‘Analyse en reflectie (voorgenomen) bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp Wijchen’ door Verwey-Jonker Instituut
Het onderzoek is uitgevoerd n.a.v. de motie Onderzoek naar de voorgestelde bezuinigingen in de nota “Betaalbaarheid goede zorg” die op 17 juni 2021 is aangenomen.
4.a
Analyse en reflectie (voorgenomen) bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp Wijchen
5
Sluiting