Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 15 juni 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Antwoorden schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen aanbesteding locatie feesttent Kasteellaan
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Kernachtig Wijchen inzake aanbesteding locatie feesttent Kasteellaan
5.2
College voorstel ontwerpbestemmingsplan 'Oosterweg 172 Gemeente Wijchen'
5.3
Intrekken oude beleidsregels
5.4
Intrekken oude verordeningen
6.1
Beslisnota Vijverlaan 9 (Romijnders Service B.V. )