Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 30 januari 2020

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje 3 minuten per fractie (1e termijn) en 10 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 19 december 2019
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5n) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
39233 Informatienota planning laatste fase tender TKWM
5.b
39345 Beantwoording vragen Wijchen Lokaal over CO2- en NO2 uitstoot
5.c
38328 Informatienota Implementatie Wet verplichte ggz
5.d
39250 Beantwoorden vragen Kernachtig Wijchen aandeelhouderschap ARN B.V.
5.e
40152 Openbaar vervoer Wijchen - Grave met buurtbus
5.f
40619 Zienswijze begrotingswijziging ODRN 2019
5.g
31106 Modernisering informatievoorziening besluitvorming
5.h
38192 Uitvoeringsprogramma VTH 2020 gemeente Wijchen
5.i
27584 Beantwoording vragen CDA over carillon in toren kasteel
5.j
38196 VTH-beleid WIjchen 2020
5.k
39072 Jaarverslag Leerlingenvervoer 2018-2019
5.l
40659 Onderzoek belevingsgestuurd beheer
5.m
40153 Voortgang motie evenementenvisie
5.n
38414 Woningmarktonderzoek 2019 Arnhem-Nijmegen
6
Mededelingen
7
42036 Tweede aanvullende subsidieaanvraag 2019 Rondom Wijchen - bespreken
8
Stemmingen
8.a
32868 Subsidieaanvraag Kans en Kleur 2020
8.b
37471 Advies toewijzing zendvergunning RN7
8.c
40703 Budgetoverhevelingen 2019-2020
8.d
34728 Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020
8.e
40171 Zienswijze op de financiƫle en beleidsmatige kaders van de MGR begroting 2021
8.f
40598 Definitief ontwerp renovatie Kasteel Wijchen
8.g
32035 Startnotitie RES Arnhem Nijmegen
8.h
37884 Rapport Rekenkamercommissie Minima Effect rapportage
8.i
39301 Zienswijze op de GGD kaderbrief 2021
8.j
42395 Benoemen begeleidingscommissie waarnemend burgemeester
9
Sluiting