Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen - 2 december 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Verbeeten, Pim
Toelichting: Deze bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen.
Aanmelden om deel te nemen (vragen stellen) kan tot woensdag 1 december 12.00 uur via griffie@wijchen.nl.
Algemene documenten:

1
Opening
2
De Klimaatburgemeester van Wijchen stelt zich voor.
De heer Theo Hesen is benoemd tot klimaatburgemeester van Wijchen. Dit is een initiatief van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.
Kijk op https://www.iedereendoetwat.nl/nkw/klimaatburgemeester voor meer informatie over de Klimaatburgemeesters.
3
Informatiebijeenkomst welzijn toegang en wmo en jeugdhulp
Informatie over de voortgang financieel en inhoudelijk
Ingeleid door een korte presentatie door
• Mevrouw Miranda Thijssen (strategisch adviseur)/Niels van Hulzen (financieel adviseur): algemeen beeld
Ruimte voor het stellen van vragen aan het panel bestaande uit:
• De heer Alfred Kip, manager SWT en innovatie
• Mevrouw Annette Nijhuis, bestuurder MeerVoormekaar
• De heer Niels van Hulzen, financieel adviseur gemeente
• Mevrouw Miranda Thijssen strategisch adviseur sociaal domein gemeente
3.a
68940 informatienota Stand van zaken Wmo en Jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en welzijn - januari t/m augustus 2021
3.b
46875 clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2020 Wijchen
4
Regionale presentatie vier programmalijnen jeugd.
In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de inhoudelijke onderwerpen waarop we samenwerken, zoveel mogelijk vanuit het inwonersperspectief. Daarnaast worden de landelijke ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op onze jeugdregio de komende jaren zoals de financiering, de wetsvoorstellen, de landelijke verbetertrajecten en de hervormingsagenda.

Gepresenteerd door:
Mevrouw Carole Derks regionaal contactpersoon Rijk van Nijmegen
Mevrouw Nadieh Pennings, adviseur beleidsontwikkeling sociaal domein gemeente Nijmegen
5
Sluiting