Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 10 februari 2022

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Verbeeten, Pim
Algemene documenten:

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
3
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 13 januari 2022
4
Mededelingen van het college
5
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
6
Rondvraag
7
68312 beslisnota Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Wijchen
8
Sluiting