Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 10 februari 2022

Locatie: Emiliazaal (raadszaal) in het Kasteel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P. Gatzen
Toelichting: Deze bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen

Op dit moment is publiek niet toegestaan vanwege de huidige  coronamaatregelen

Aanmelden om in te spreken kan tot 9 februari 12.00 uur via griffie@wijchen.nl.
Bundel:
pdf Agendabundel (15.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
Vanwege het grote aantal agendapunten is de commissievergadering verspreid over twee avonden. De commissievergadering start op 10 februari om 19.30 uur en wordt vervolgd op 17 februari vanaf 19.30 uur.
Spreektijd vergadering: 20 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 45 minuten (incl. rondvraag).
2
Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 13 januari 2022
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
23689 Plan van aanpak Omgevingsvisie Wijchen
7
68312 beslisnota Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Wijchen
8
62627 beslisnota Verordening nadeelcompensatie gemeente Wijchen
9
72069 beslisnota Bindend adviesrecht gemeenteraad Wijchen en verplichte participatie onder de Omgevingswet
10
48209 Beslisnota TransitieVisie Warmte Wijchen
11
69907 informatienota Concretisering Beleidsplan natuur & biodiversiteit
12
Schorsing van de vergadering tot 17 februari 19.30 uur.