Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 10 november 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Bundel:
pdf Agendabundel (11.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Inspreken burgers
5
90114 Beslisnota Begroting 2023 Wijchen
5.a
90114 Amendement 1 - PvdA, D66, WijchenLokaal en Groenlinks Repareer de Trap
5.b
90114 Amendement 2 - D66 PvdA GroenLinks Gelijke kansen voor alle kinderen
5.c
90114 Amendement 3 - GroenLinks PvdA Aanpassing uitvoeringsjaar 2024 Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema naar 2023
5.d
90114 Motie 1 - CDA K8W VVD GL PvdA WL D66 Steun aan actie Voedselbank en Stichting Vincentius
5.e
90114 Motie 2 - CDA K8W D66 VVD WL PvdA GL Meer zonnepanelen op bedrijfspanden
5.f
90114 Motie 3 - CDA K8W VVD D66 PvdA WL Energiecoaches
5.g
90114 Motie 4 - CDA K8W VVD PvdA GL D66 WL Vooroplopen met ledverlichting
5.h
90114 motie 5 - K8W CDA D66 GL VVD WL jongerencultuur Wijchen
5.i
90114 Motie 6 - GL CDA K8W PvdA Verduurzaming particuliere huurwoningen
5.j
90114 Motie 7 - WL D66 K8W PvdA Epoxy geleidelijnen
5.k
90114 motie 8 - K8W CDA VVD WL onderzoek scooterstalling
5.l
90114 motie 9 - D66 PvdA GL Bijdrage aan de ouderbijdrage
5.m
90114 Motie 10 - PvdA CDA D66 Gelijkwaardige start basisschool
5.n
90114 motie 11 - VVD K8W CDA vergeet het MKB niet
5.o
90114 Motie 12 - WL CDA PvdA Wijchen West veilig bereikbaar voor alle weggebruikers (ingetrokken)
5.p
90114 Motie 13 - GL D66 Flexwoningen (ingetrokken)
5.q
90114 motie 14 - VVD CDA cameratoezicht Kasteeltuin
5.r
90114 Motie 15 - GL D66 Sociaal Ondernemerschap met een maatschappelijke missie
5.s
90114 Motie 16 - WL D66 Infiltratieriolering (ingetrokken)
5.t
90114 motie 17 - D66 Een gezonde leefomgeving is een rookvrije leefomgeving
5.u
90114 Motie 18 - D66 Gebruik van plastic bevattend vuurwerk bij evenementen tegengaan
5.v
90114 Motie 19 - D66 Laat iedereen vrij maar niemand vallen
5.w
90114 motie 20 - D66 PvdA onderzoek stelselwijziging minimabeleid
6
Sluiting