Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 19 januari 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
beantwoording raadsvragen K8W over gezondheidsrisico's door geluid windturines
5.2
Slotrapportage 2020 WDW
5.3
Subsidieverlening Hospice Wijchen hulp bij het huishouden
5.4
Vaststellen Jaarprogramma IHP 2021
Met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in september j.l., heeft de gemeenteraad u de bevoegdheid toegekend het Jaarplan IHP vast te stellen.
5.5
Vaststelling subsidie Vrijwilligersdag 2020
5.6
Vernieuwbouw PRO-College Acaciastraat
In september j.l. heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2020 (IHP) vastgesteld. Het IHP beschrijft wat we de komende jaren op het gebied van onderwijshuisvesting willen doen. In het raadsbesluit heeft u het college de bevoegdheid gegeven het Jaarplan IHP vast te stellen. Op voordracht van de Stuurgroep IHP, waarin alle schoolbesturen zitten, heeft het college het Jaarprogramma IHP 2021 vastgesteld. Daarin staat één bouwopgave: de vernieuwbouw van het PRO College.
6.1
Principeverzoek Oosterweg 279 Wijchen