Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 14 januari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Hoogteijling, Karin
Toelichting: De bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen
Bundel:
pdf Agendabundel (56.5MB)
Algemene documenten:

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
3
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 10 december 2020
4
Mededelingen van het college
5
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
6
Rondvraag
7
54441 beslisnota Raadsbesluit Mobiliteitsvisie
8
52422 Verzoek tot principe-besluit windpark Bijsterhuizen
8.a
Toelichting draagvlakonderzoek Windpark Bijsterhuizen
9
53372 Zienswijze op de GGD kaderbrief 2022
10
55805 Reactie op motie Onderzoek sociale wijkteams
11
55396 Zorgjongeren in 2021
12
54858 Woonagenda subregio Nijmegen e.o. 2020-2030
13
54463 Prestatieafspraken 2021 en verder (wonen)
14
55335 MGR kaderbrief 2022, budgetoverheveling en oprichting stichting (detacheringsfaciliteit).
15
Sluiting