Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 14 september 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Beheer en exploitatie MFA's, dorpshuizen en wijkcentra
De beslisnota is aangepast op verzoek op 8-9-2021.
Zie kanttekening 3.1 en bijlage "Indicatieve kostenraming beheer en administratie".
5.2
Beslisnota Heumenseweg 83a
5.3
Zienswijze inzake Nationaal waterprogramma 2022-2027
5.4
Ontwerp bestemmingsplan Graafseweg 540-542 Wijchen
5.5
Ontwerp bestemmingsplan Houtsestraat 15 - 15a Balgoij
5.6
reactie op voorgestelde wijziging dienstregeling 2022 Openbaar Vervoer (OV)
5.7
Schriftelijke vragen kernachtig Wijchen over de kwaliteit van de leefomgeving in Hart van Zuid
De fractie van Kernachtig Wijchen heeft schriftelijke vragen ingediend op 13 augustus 2021. De aanleiding is dat inwoners in Wijchen Zuid het signaal afgeven dat de leefomgeving niet altijd schoon, heel en veilig is.
5.8
Uitvoering van de aanpassingen aan de gymzaal van De Zandloper
Eer ligt een haalbare uitwerking van het projectplan.
Er is dekking voor de kosten.
6.1
Beslisnota inzake meningsvormende nota gemeenteraad over toekomst zwembad
Na de presentatie in uw college op 6 juli j.l.  van het onderzoek naar de toekomst van zwembad De Meerval, willen we nu de gemeenteraad informeren en betrekken. Daarom hebben we bijgaande meningsvormende nota voor de gemeenteraad opgesteld.  Daarin geven we inzicht in de conclusies en het advies van de onderzoekers en zetten we de geschetste scenario’s naast elkaar.