Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 5 januari 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Omgevingsvergunning Hoogbroekseweg 31 Wijchen
6.1
DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) afvalinzameling 2021 tussen gemeente en Dar
Ook voor de inzameling van afval in 2021 is er met Dar weer een DVO opgesteld. De DVO bestaat uit een hoofdtekst met algemene, juridische en financiële bepalingen alsmede afspraken met betrekking tot uitvoering, overlegstructuren, rapportageverplichtingen en een inzamelplan.
Vergeleken met voorgaande jaren wijkt de DVO 2021 op de volgende punten af:
- Het totaalbedrag verbonden aan de afvalinzameling stijgt ten opzichte van 2020 met
  ca. € 203.000 naar € 2.207.000.
- De verwerkingskosten zijn fors gestegen.
- Het vereffeningsfonds voor papier is opgeheven.
- De exploitatie- en verwerkingskosten van de milieustraat zijn gestegen.
- De financiële consequenties van de geplande invoering van luierinzameling maakt nog geen onderdeel uit van de DVO.
6.2
MGR kaderbrief 2022, budgetoverheveling en oprichting stichting (detacheringsfaciliteit).