Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 6 februari 2020

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Hoogteijling, Karin

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: 10 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 20 minuten (incl. rondvraag).
3
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 16 januari 2020
4
Mededelingen van het college
5
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
6
Rondvraag
7.a
Visie op zonne energie Druten Wijchen, beslisnota (23106)
7.b
Ontwerp visie op zonne energie, informatienota (23106)
Deze nota is als achtergronddocument bij de definitieve visie.
8
Vaststellen bestemmingsplan Woeziksestraat 339, beslisnota (34084) (nota volgt)
9
GGD Meerjarenstrategie 2020-2023, beslisnota (41069)
door Lucas van Horck, beleidsadviseur volksgezondheid
10
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD, beslisnota (40955)
door Lucas van Horck, beleidsadviseur volksgezondheid
11
Evaluatie Wijchense Participatieladder, beslisnota (33126)
12
Rapportage MAT 2019 Q4 Wijchen, informatienota (nota volgt)
13
Sluiting