Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 11 januari 2022

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Contractmanagement leerroutes nWI Wijchen
5.2
Divosa Verbeterscan n.a.v. motie kleine bijverdiensten in de bijstand
5.3
Kaderbrief begroting 2023-2026 MGR
5.4
Ontwerp bestemmingsplan Hotel Thermen Berendonck
6.1
Resultaten en voortgang subsidieverwerving (W)
6.2
Wijchen2035: rode draden notitie