Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 27 januari 2022

Locatie: Zaal Verploegen Wijchen
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: Besloten Vergadering
Bundel:
pdf Agendabundel (192KB)

1
Opening (in openbaarheid)
2
Stemmingen (in openbaarheid)
2.a
66063 beslisnota Het bekrachtigen van het opleggen van geheimhouding op de beslisnota grondexploitatie “Huurlingsedam fase 3” en bijbehorende grondexploitatie.
2.b
64220 beslisnota bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie “Locatie St. Jan Baptist Batenburg”
3
Verzoek tot besloten vergadering