Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 13 juni 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Tap, Jan

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: 11 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 30 minuten (incl. rondvraag).
3
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 16 mei 2019
4
Mededelingen van het college
5
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
6
Rondvraag
7
Realisatie Driestroom gezinshuis Hazenpad 26 Leur (25428)
8
Omgevingsvergunning zonnepark Kampbroek Hernen (28113)
9
Opname van een nieuwe school in 'Plan van scholen 2020-2023’ (27318)
10
Programmarapportage mei 2019 (31237)
11
Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Wijchen (30636)
12
Concept startnotitie Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (32035)
13
Versterking regionale samenwerking (30227)
14
Sluiting