Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 7 december 2023

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Karin Hoogteijling
Toelichting: U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen lijst adviezen en toezeggingen
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
Bespreken
De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.
6.1
144563 Beslisnota Nieuw adviesorgaan Sociaal Domein
6.2
133830 Beslisnota Routes voor de Lokale Energie Strategie Wijchen
7
Sluiting