Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 8 juni 2023

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Rianne Kuipers
Toelichting: U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen Lijst adviezen en toezeggingen Commissievergadering 11 mei 2023
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
121377 Beslisnota Beleid- en beheer openbare verlichting 2024 t/m 2030
Omdat de agenda van de raad het niet toelaat om nog een informatiebijeenkomst te organiseren voor de commissievergadering, adviseert de Agendacommissie de raads- en commissieleden om tijdig (bij voorkeur uiterlijk de maandag voorafgaand aan de commissievergadering) technische en informatieve vragen te stellen aan de ambtenaar die de nota heeft geschreven. Het wordt op prijs gesteld als de griffie in de CC van het emailbericht wordt meegenomen.

De schrijver van de nota is te bereiken via: [r.vinke@drutenwijchen.nl](mailto:r.vinke@drutenwijchen.nl)
7
59424 Beslisnota Project Verduurzaming van het Mozaïek
Omdat de agenda van de raad het niet toelaat om nog een informatiebijeenkomst te organiseren voor de commissievergadering, adviseert de Agendacommissie de raads- en commissieleden om tijdig (bij voorkeur uiterlijk de maandag voorafgaand aan de commissievergadering) technische en informatieve vragen te stellen aan de ambtenaar die de nota heeft geschreven. Het wordt op prijs gesteld als de griffie in de CC van het emailbericht wordt meegenomen.

De schrijver van de nota is te bereiken via: [l.daemen@drutenwijchen.nl](mailto:l.daemen@drutenwijchen.nl)
8
72112 Beslisnota Evaluatie vergadersysteem gemeenteraad Wijchen
Omdat dit raadsvoorstel wordt ingediend door de werkgroep Beter Vergaderen, zal de voorzitter van de werkgroep reageren op eventuele vragen die gesteld worden tijdens de commissievergadering.


Het college krijgt bij dit agendapunt geen termijn.
9
Sluiting