Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 19 december 2023

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Helmer
Toelichting: Dames en heren leden van de gemeenteraad,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 19 december 2023, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.

Wijchen, 12 december 2023
De voorzitter,
R. Helmer-Englebert


U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
5
Afdoening informatienota's en ingekomen brieven
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
6
Mededelingen
7
Bespreken
8
Stemmingen
8.a
140751 Beslisnota Regioprogramma Jeugd 2023 - 2028
Regioprogramma jeugd 2023-2028
8.b
145161 Beslisnota reactie op kaderbrief GGD 2025
8.c
140157 Beslisnota Vaststelling leges- en belastingverordeningen 2024
9
Sluiting