Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 14 februari 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Hoogteijling, Karin

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: 12 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 20 minuten (incl. rondvraag).
3
Vaststellen verslag van de commissievergaderingen van 17 en 24 januari 2019
4
Mededelingen van het college
5
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
6
Rondvraag
7
19 1 15734 CPO Bergharen - Kleinschalige woningbouw Bergharen
8
19 9 20498 Vaststelling Grondprijzenbrief 2019
9
19 8 23695 Lokale woonagenda Wijchen
10
19 6 16234 Maatschappelijke begeleiding statushouders 2019
11
19 6 21058 Masterplan Wijchen Werkt
12
Sluiting