Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen - 5 september 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Pim Verbeeten en Jan Tap
Toelichting: De bijeenkomst start om 19.30 uur. Vanaf 20.30 uur wordt er parallel vergaderd in de raadszaal (voorzitter Pim Verbeeten) en vergaderzaal 1.02 (voorzitter Jan Tap).

Gewijzigde agenda
Bundel:
pdf Agendabundel (42.4MB)
Algemene documenten:

0
Agenda
1
19:30 uur Opening
2
Hart van Zuid
2.a
35611 Beslisnota Hart van Zuid - Voorzieningenhart
2.b
33984 Beslisnota Routekaart - Hart van Zuid
3
20:30 uur Informatiebijeenkomst wordt gesplitst en gaat parallel verder in twee vergaderzalen: raadszaal en vergaderruimte 1.02
4
INFORMATIEBIJEENKOMST Raadszaal
4.a
20:30 uur Bestedingsvoorstel voor het gereserveerde krediet voor het project Hernen, Leur en Bergharense middelen 31598
Partijen, dit zijn de leefbaarheidsgroepen voor Hernen-Leur en Bergharen, de besturen van De Mijlpaal, De Zandloper en Stichting Schaarweide, zijn het eens geworden over een besteding van de gereserveerde middelen van € 440.000. Voordat we tot uitvoering overgaan, is er behoefte aan afstemming met uw raad. Dit raadsbesluit is richtinggevend. De uitwerking volgt later en is een collegebevoegdheid. De middelen worden aangewend voor:
• de verbouwing van de gymzaal van De Zandloper;
• een haalbaarheidsonderzoek voor nieuw- en/of verbouw van De Mijlpaal tot MFA inclusief brede school;
• het inrichten van een multifunctionele ruimte op sportpark Schaarweide.
Stichting Schaarweide vraagt een extra krediet van € 64.250 voor verduurzaming van het clubgebouw en asbestverwijdering.
4.b
21:00 uur Meningsvormende nota Scenario's visie 't Mozaïek 31101
4.c
21:30 uur Nieuwe maatregelen afvalbeleid en wijziging inzamelfrequentie restafval en rapport SIR 32904
5
INFORMATIEBIJEENKOMST vergaderruimte 1.02
5.a
20:30 uur Presentatie over de voortgang nota vastgoed gemeente Wijchen
5.b
21:00 uur Presentatie over:
• de rol van de gemeenteraad bij bestemmingsplannen, verklaring van geen bedenkingen
• grondexploitaties
6
22:00 uur Sluiting